You are currently viewing Sinemasal Fotoğraf

Sinemasal Fotoğraf

Sinematografi ve Fotoğraf birçok açıdan birbirleriyle yakından ilgilidirler.

Sinematografi kelime anlamı ile Yunanca kine/hareket ve graphos/yazı kelimelerinden gelmektedir. Fotoğraf ise photo/ışık ile graph/iz kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Film çekimlerinde hareketli çekim yapılması bazı değişkenlikler getirmektedir. Işık her bir mesafede farklı ölçüm değerleri vermektedir. Fotoğrafta ise daha lokal ve sabit kalınabildiği için ışık değerleride sabit olabilmektedir.

Sinemasal yazı dizimizde; dizi ve filmlerden örneklerle sinemanın, fotoğraf ile olan ilişki biçimini ele alacağız.
Başlangıçta sadece birer kayıt işlevi gören kameraların değişen süreçlerde sanatsal işlev kazanımları, birbirleri ile olan ilişkilerini film ve dizilerde atmosfer kullanımı, kadraj ve renk kullanımı gibi değerler üzerinden işleyeceğiz.

Daha iyi fotoğraflar çekmek için görsel hafızamızı, film ve dizi izleyerek geliştirmemiz gerektiğini düşünen biri olarak imge dünyamızı çevresel faktörler ve fotoğraf izleyerek geliştirebileceğimiz gibi sanatın bir çok alanından da faydalanmamız mecburidir. Kitap okumak, film, dizi ve belgesel izlemek hatta sanat tarihi öğrenmek görme biçimlerimizi geliştirecektir.

Sinemasal; sinema ile ilgili tüm terim ve ifadeleri kapsayan bir sözcüktür. Sinemasal fotoğraf ve film örnekleri üzerinden fotoğraf ve atmosfer kullanımına değinecek olursak atmosfer kullanımını dediğimizde imgemizde oluşan örnekler sisli puslu karanlık ortam ve karanlık kulanımı gibi unsurlar gelmektedir. İzleyiciyi büyülü bir ortama, masal dünyasına götüren kare ve kadrajlar izleyicide ayrı bir tat bırakmaktadır.

Sinemasal fotoğrafın en iyi örneklerinden biri “@henrifilm” kullanıcı adı ile Henri Prestes’tir. Çalışmaları çoğunlukla bir film sahnesi izlenimini veren uzak plan, sisli ve soft renklerin hakim olduğu fotoğraflardan oluşmaktadır. Çalışmalarını https://henriprestesp.com/ adresinden takip edebilirsiniz.

Film ve dizilerlerdeki atmosfer kullanımı üzerinden örneklere gelecek olursak Netflix’te yayınlanan Katla ve Dark dizilerini atmosfer kullanımında en iyi kadraj veren dizi örnekleri diyebiliriz. ​

Bahar SANER

İletişim: [email protected]